Publicador de continguts


Prova Pilot SECURED PROJECT a la SmartWifiPdP


26 de setembre de 2016

¿És possible la seguretat a internet sense un anti-virus? The SECURED project a la Platja de Palma

La protecció dels nostres dispositius personals contra les amenaces d'Internet tradicoinalment s'ha aconseguit instal.lant aplicacions com antivirus, firewalls o mitjançant el control parental a cada un dels dispositius. Per contra, aquestes aplicacions no existeixen per a totes les plataformes, la eficàcia varia en funció del dispositiu, consumeixen força resursos i, a més a més, ens requereixen disposar d'un accés privilegiat a la informació del nostre dispositiu per funcionar correctament

El resultat d'aquest model de seguretat és que la majoria de dispositius dispositius disposen d'una protecció ineficaç i inestable fins al punt de que els usuaris experimenten diferents graus de qualitat de connectivitat en funció del dispositiu o del mitjà de connexió a la xarxa que faci servir. Davant aquesta situació el projecte The SECURED project (SECURity at the network EDge), dirigit tant a ciutadans individuals com a entitats públiques o privades, finançat per la Comissió Europea, creca homogeneïtzar la protecció de qualsevol dispositiu en qualsevol xarxa, sense necessitats de fer servir aplicacions d'antivirus o altres eines.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023