Publicador de continguts


Pàgina web i App del Conservatori i Escola Municipal de Música


4 de desembre de 2013

Pretén ser una eina de comunicació entre les famílies i el centre.

Té dues parts:

  1. una pública, que té l'estructura d'una web, amb informació general de les activitats que es realitzen al centre, els diferents departaments del professorat,l'equip directiu, informació de l'AMIPA, ubicació i contacte
  2. una privada, a la que s'accedeix amb usuari i contrasenya, reservada a l'alumnat, pares i mares del Conservatori Elemental i Escola Municipal de Música de Palma en la que hi ha informació de les aules a les que pertany l'alumne i en les quals el professorat hi posa diferents informacions: circulars, deures, documents, audios, partitures, fotos, qualificacions trimestrals...

Més informació a: https://conservatorimunicipaldepalma.es/


Data darrera modificació: 13 de març de 2023