Publicador de continguts


L'Ajuntament inicia el procés d'actualització del Pla Estratègic Smart City de Palma


23 de maig de 2017

Respon a les necessitats canviants de la ciutat i la incorporació de les novetats tecnològiques per fer de Palma un municipi de referència

Palma, 19 de maig de 2017.- L'Ajuntament ha iniciat aquest mes de maig el procés d'actualització del "Pla Estratègic Smart City" de Palma. Aquesta iniciativa respon a les necessitats canviants de la ciutat i a les novetats tecnològiques que cal incorporar per fer de Palma un municipi de referència.

L'actualització del Pla Estratègic està liderat per l'Àrea d'Hisenda, Economia i Innovació, la qual inicia aquest procés de la mà de la Smart Office Palma.

L'estratègia Smart busca donar resposta a les necessitats de Palma, amb el desenvolupament de tres elements clau: informació, comunicació i tecnologia. En primer lloc, accés a la informació amb un objectiu doble, transparència en la gestió i anticipació a les necessitats de futur, ambdós imprescindibles per assumir els reptes de governament de una realitat cada pic mes complexa. En segon, establir elements de comunicació bidireccionals que garanteixin la participació i la comunicació ciutadana amb l'Administració Pública. Finalment, disposar d'eines tecnològiques que permetin la gestió eficient i sostenible dels recursos de ciutat i vetllin per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

La pluralitat de projectes d'innovació existents en l'actualitat a nivell municipal i la gran quantitat de projectes potencials per Palma, fan necessari incorporar un element transversal coneixedor de l'ecosistema Smart i de la realitat de la ciutat, capaç d'assessorar i prestar suport al municipi. Així, es fa imprescindible comptar amb un Pla actualitzat que defineixi i planifiqui l'estratègia d'innovació de Palma i dissenyi un pla d'acció associat realista i assolible.

L'objectiu del Pla Estratègic Smart City de Palma és dissenyar el full de ruta de projectes i actuacions de innovació a la ciutat pels propers anys, per esser una ciutat innovadora, però amb fites realistes i adequades per la nostra ciutat. Aquest estarà orientat als objectius del programa europeu "Horizon 2020" i fomentarà les sinèrgies que proporcionen totes les iniciatives, fons nacionals segons el Pla nacional de ciutats intel.ligents i subvencions europees en matèria de modernització i innovació.

Amb tot, l'Ajuntament dona continuïtat al projecte d'innovació de la ciutat, amb l'actualització del seu Pla Estratègic, adaptant-ho a les necessitats i demandes actuals, cercant així situar-se com a ciutat referent, eficient i sostenible i un destí turístic competitiu.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023