Publicador de continguts


Cort exposa el seu model de ciutat intel·ligent durant el desenvolupament de la jornada sobre Smart City/Smart Destination


10 de gener de 2014

El seminari tecnològic organitzat per l'Ajuntament de Palma i l'empresa Prodigy Consultores analitza els models de negoci i el desenvolupament de les TIC aplicades al sector turístic.

 

Palma, 17 de desembre de 2013.- El tinent de batlia d'Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez, ha inaugurat avui al Parc Bit el seminari "Smart Cities i Smart Destination al futur Internet", jornada organitzada per l'Ajuntament de Palma i l'empresa Prodigy Consultores amb el suport del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, la Plataforma Tecnològica és.Internet i el Parc Bit, que té com a objectiu aprofundir en la importància que el turisme pot arribar a tenir dins dels programes de finançament de la Unió Europea, especialment cara a l'horitzó de 2020.

La jornada ha comptat amb la presència de Jesús Cañadas, responsable de l'Àrea de Telecomunicacions del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, el president de la SmartCity de Palma, José Antonio García Bustos, i el responsable de la SmartOffice de Cort, Joaquín Inarejos, així com amb Dolores Ordóñez i Miguel Ángel Chacón, de Prodigy Consultores.

Julio Martínez, després d'agrair la presència dels ponents i assistents a aquest seminari, ha reiterat que la ciutat de Palma "desitja estar al capdavant de les ciutats més innovadores i intelligents dins de l'Àrea de la SmartCity", reiterant al mateix temps que "la SmartCity i la SmartDestination generen importants oportunitats, especialment en fons derivats de la Unió Europea pel que el desenvolupament d'aquestes tecnologies obre l'oportunitat a Espanya d'aconseguir fons europeus".

Després de la ponència eminentment tècnica realitzada per Jesús Cañadas sobre el potencial de les plataformes d'Internet del futur, sobre els diversos sectors productius, i corroborar Dolores Ordoñez l'extrema importància que el turisme representa en el PIB comunitari, el nombre de treballadors que empra el sector i el progressiu increment de les transaccions comercials tecnològiques, el director de la SmartOffice a Palma, Joaquín Inarejos, s'ha centrat en el desenvolupament dels models de negoci en la SmartCity.

En aquest sentit, la SmartCity/SmartDestination parteixen de què elles mateixes generen grans oportunitats tant per al sector públic com per al privat, per la qual cosa es fa imprescindible la col.laboració públic privada dins del camp del desenvolupament de les noves que conduiran a la consecució de les ciutats inteligents.

Palma aspira a convertir-se en la primera destinació turística intel.ligent i per a això ha de crear un ecosistema col.laboratiu, desenvolupar l'actual Pla Director de la Smart City/Smart Destintation, consolidar aliances públic privades, involucrar als ciutadans, estimular la innovació i desenvolupar processos interns eficients.

Aquests models de negoci tenen uns costos significatius, per la qual cosa es proposa la monetización de dades, tornada de la inversió tecnològica mitjançant la publicitat, les vendes creuades i altres mecanismes i intensificació de la col.laboració públic privada ja que d'aquesta forma s'acceleraran les propostes innovadores a un cost menor i amb majors productes afegits.

Finalment, el responsable de l'oficina de la SmartOffice ha posat com a exemple el projecte tècnic d'implantació i explotació de la xarxa wifi en l'àmbit de reconversió de la Platja de Palma que implica un cost 0 per a l'administració pública, permet la reconversió de nombrosos sectors de la platja, millora la imatge amb l'accés a nous serveis públics i privats i possibilita que 5 quilòmetres de la Platja de Palma puguin disposar de xarxa wifi.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023