Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma aprova el pla estratègic d'innovació i Smart City 2018-2022


4 de desembre de 2018

L'Ajuntament de Palma aprova per unanimitat, al Ple d'aquest 29 de novembre, el Pla estratègic d'innovació, la vigència del qual s'estendrà fins 2022. La seva finalitat prioritària serà la de consolidar i avançar cap a una ciutat més innovadora i sostenible.

Aquest Pla suposa l'actualització i la continuació del primer Pla director Smart City de l'Ajuntament de Palma de 2013. El Pla, transversal, abasta i implica tot l'Ajuntament i ha estat consensuat per part de l'actual equip de govern, tècnics municipals i grups de l'oposició. Suposa un instrument de suport a la gestió, amb la missió de consolidar la ciutat com a destinació i ciutat intel.ligent mitjançant la definició d'una estratègia comuna a nivell municipal.

Ajuntament aprova pla estratègic d'innovació 2018-2022

6 EIXOS, 74 ACCIONS VERTICALS, 6 ACCIONS TRANSVERSALS
La missió d'aquest Pla estratègic és fer la vida del ciutadà tan econòmica i saludable com sigui possible, amb l'aplicació de les noves tecnologies, que procurin a la ciutadania serveis eficients, sostenibles i de qualitat. En aquest sentit s'han establert sis eixos estratègics d'actuació: mobilitat, turisme, administració electrònica, govern obert, infraestructures i medi ambient.

Ajuntament aprova pla estratègic d'innovació 2018-2022

En la fase d'elaboració i definició del Pla i a partir dels resultats d'una auditoria, s'han establert els eixos prioritaris d'actuació, com també els objectius i les accions que s'han de desenvolupar en el període d'execució del Pla.

Tant en l'elaboració de la diagnosi com en la definició dels continguts, s'ha comptat amb la participació de les diferents àrees de l'Ajuntament de Palma i amb la comissió política Smart City, espai de debat on estan representats tant l'equip de govern, a través de la Regidoria d'Hisenda i Innovació, com tots els grups de l'oposició.

D'altra banda, s'ha habilitat una adreça electrònica per a rebre iniciatives per part de la ciutadania a través del web https://smartoffice.palma.cat, en què les persones interessades poden continuar aportant les seves idees per al Pla.

ELS REPTES
Els reptes d'aquest Pla conflueixen per les sinergies entre les diferents accions, sens dubte: la implantació d'eines i polítiques d'administració sense papers (e-admin), el desenvolupament d'un SIG municipal (Sistema d'Informació Geogràfic), la implantació d'una plataforma de gestió integral de ciutat intel.ligent, la consolidació de la ciutat com a destinació turística intel.ligent (Big data, expandir l'Smart Wifi, quadres de comandament a temps real, etc.), la generació de noves oportunitats per a emprenedors, la millora de la qualitat de vida del resident a través de nous serveis públics digitals, sinergies amb el Pla Ramon Llull 2030, la coordinació d'altres plans estratègics de la ciutat com el Pla de mobilitat urbana sostenible, el Pla Litoral Ponent, el Pla general d'ordenació urbanística, el d'igualtat, de subvencions, etc.

Per al seguiment i la coordinació del Pla s'usarà una aplicació de gestió de projectes organitzada en taulers en línia i basada en la metodologia àgil Kanban. El mètode Kanban permetrà aportar transparència, ajudarà a gestionar i mesurar el flux de treball i permetrà detectar els colls de botella.
Seguiu-ne totes les novetats i consultau el Pla al web de l'Smart Office.

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023